Latest News/Updates

  •  Adobe InDesign CS6 8.0
    Adobe InDesign CS6 8.0
    2012-05-09 14:56:34, View: 50,143, Category: โปรแกรมด้านธุรกิจ
    ดาวน์โหลดโปรแกรมออกแบบสื่อพิมพ์ สำหรับโปรแกรม Adobe InDesign CS6 เป็นโปรแกรมที่จะช่วยท่านออกแบบสื่อพิมพ์ เช่นการออกแบบ ( ปกหนังสือ , นามบัตร , ใบประกาศ ) และื่อื่นๆอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับสื่อพิมพ์นั้นเองครับ นับว่าเป็นโปรแกรมออกแบบสื่อพิมพ์ทีดีมากเลยทีเดียวครับ สำหรับใครกำลังมองหาโปรแกรมประเภทนี้อยู่ โปรแกรมนี้อาจเป็นคำตอบให้ท่านก็ได้ครับ

1