Latest News/Updates

 • Win7codecs 3.6.9
  Win7codecs 3.6.9
  2012-06-28 10:11:30, View: 873, Category: ไดร์ฟเวอร์
  ดาวน์โหลดโปรแกรมแปลงไฟล์เสียงและวีดีโอ สำหรับโปรแกรม Win7codecs เป็นโปรแกรมที่จะช่วยแปลงไฟล์เสียหรือวีดีโอ ให้สามารถเล่นไฟล์ Media Player ได้หลากหลายขึ้น เป็นไดร์เวอร์ที่เหมือนตัวเสริมของ Windows 7 เลยก็ว่าได้ครับ สำหรับใครที่ยังไม่มีไดร์เวอร์ตัวนี้ หรือ อยากจะเสริมเข้าไดร์เวอร์ตัวเดิมเพื่อประสิทธิภาพในการเล่นไฟล์เสียงและวีดีโอ เป็นอีกโปรแกรมที่ควรใช้งานครับ
  • Win7codecs 3.7.0
   Win7codecs 3.7.0
   2012-07-05 18:31:47, View: 660, Category: ไดร์ฟเวอร์
   ดาวน์โหลดโปรแกรมแปลงไฟล์เสียงและวีดีโอ สำหรับโปรแกรม Win7codecs เป็นโปรแกรมที่จะช่วยแปลงไฟล์เสียหรือวีดีโอ ให้สามารถเล่นไฟล์ Media Player ได้หลากหลายขึ้น เป็นไดร์เวอร์ที่เหมือนตัวเสริมของ Windows 7 เลยก็ว่าได้ครับ สำหรับใครที่ยังไม่มีไดร์เวอร์ตัวนี้ หรือ อยากจะเสริมเข้าไดร์เวอร์ตัวเดิมเพื่อประสิทธิภาพในการเล่นไฟล์เสียงและวีดีโอ เป็นอีกโปรแกรมที่ควรใช้งานครับ

1