Latest News/Updates

  •  Adobe Flash Professional CS6 12.0.0.481
    Adobe Flash Professional CS6 12.0.0.481
    2012-05-08 10:54:16, View: 127,126, Category: กราฟิก และ รูปภาพ
    ดาวน์โหลดโปรแกรมสร้างงานกราฟฟิืกหรืองาน Animation สำหรับโปรแกรม Adobe Flash Professional CS6 เป็นโปรแกรมออกแบบและแก้ไขงานด้านกราฟฟิฟหรืองาน Animation ต่างๆ สำหรับเวอร์ชั่นนี้ โปรแกรมได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ Support for HTML5 ครับ เป็นสิ่งใหม่ที่เข้ามาในโปรแกรมเวอร์ชั่นนี้นั้นเองครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาโปรแกรมสร้างงานด้านกราฟฟิกหรือ Animation อยู่ แนะนโปรแกรมนี้เลยครับ

1