Latest News/Updates

 • Blender2.78b
  Blender 2.78b
  2017-02-08 15:19:34, View: 21, Category: กราฟิก และ รูปภาพ

  Blender เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างสรรค์งาน 3D คุณภาพสูงได้แบบฟรีๆ สามารถใช้ในการสร้างกราฟฟิคสามมิติได้สมบูรณ์แบบ สามารถนำไปใช้งานได้จริง สามารถสร้างภาพนิ่งสามมิติ, การ์ตูนอนิเมชั่นสามมิติ, หรือแม้กระทั่งนำไปใช้ในเกมส์สามมิติได้ด้วย โปรแกรมมีเครื่องมือตั้งแต่การสร้างโมเดล, การใส่วัสดุ, การจัดฉาก, การจัดแสง, การสร้างการเคลื่อนไหวของโมเดล, การเคลื่อนไหวของกล้อง เป็นต้น เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นสนใจในการสร้างงาน 3D

  • Blender2.78a
   Blender 2.78a
   2016-10-31 19:15:10, View: 42, Category: กราฟิก และ รูปภาพ

   Blender เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างสรรค์งาน 3D คุณภาพสูงได้แบบฟรีๆ สามารถใช้ในการสร้างกราฟฟิคสามมิติได้สมบูรณ์แบบ สามารถนำไปใช้งานได้จริง สามารถสร้างภาพนิ่งสามมิติ, การ์ตูนอนิเมชั่นสามมิติ, หรือแม้กระทั่งนำไปใช้ในเกมส์สามมิติได้ด้วย โปรแกรมมีเครื่องมือตั้งแต่การสร้างโมเดล, การใส่วัสดุ, การจัดฉาก, การจัดแสง, การสร้างการเคลื่อนไหวของโมเดล, การเคลื่อนไหวของกล้อง เป็นต้น เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นสนใจในการสร้างงาน 3D

   • Blender2.78
    Blender 2.78
    2016-09-30 21:32:56, View: 47, Category: กราฟิก และ รูปภาพ

    Blender เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างสรรค์งาน 3D คุณภาพสูงได้แบบฟรีๆ สามารถใช้ในการสร้างกราฟฟิคสามมิติได้สมบูรณ์แบบ สามารถนำไปใช้งานได้จริง สามารถสร้างภาพนิ่งสามมิติ, การ์ตูนอนิเมชั่นสามมิติ, หรือแม้กระทั่งนำไปใช้ในเกมส์สามมิติได้ด้วย โปรแกรมมีเครื่องมือตั้งแต่การสร้างโมเดล, การใส่วัสดุ, การจัดฉาก, การจัดแสง, การสร้างการเคลื่อนไหวของโมเดล, การเคลื่อนไหวของกล้อง เป็นต้น เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นสนใจในการสร้างงาน 3D

    • LibreCAD2.1.2
     LibreCAD 2.1.2
     2016-09-19 15:30:43, View: 44, Category: กราฟิก และ รูปภาพ

     LibreCAD เป็นโปรแกรมออกแบบ วัตถุ 2 มิติ (2D) หรือเรียกว่า โปรแกรมวาดแบบ ก็ได้ สามารถใช้ออกแบบวัตถุ สื่งของ หรืออะไรก็ได้ที่ง่ายๆ อาทิเช่น กลไกของเครื่องจักรกล วิศวกรออกแบบสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น เป็น โปรแกรมออกแบบบ้านได้ดี หรือจะไปใช้ ออกแบบครัวเรือน ออกแบบตึก ออกแบบอาคาร ออกแบบห้อง เพื่อใช้สอยในกิจการ หรือ สถานการณ์ ต่างๆ รวมไปถึงการ ออกแบบถุงพลาสติก ออกแบบเสื้อผ้า ด้านหน้าด้านหลัง ได้เป็นอย่างดี

     • Paint.NET4.0.11
      Paint.NET 4.0.11
      2016-09-12 20:27:33, View: 67, Category: กราฟิก และ รูปภาพ

      โปรแกรม Paint.NET เครื่องมือสำหรับการจัดการรูปภาพ โปรแกรมจิ๋วแจกฟรีขนาดเล็ก แต่ความสามารถหลากหลายด้านรูปภาพเช่น ตกแต่งรูป แก้ไขรูป ใส่ effect ต่าง ๆ ให้กับรูปและความสามารถอื่น ๆ

      • Paint.NET4.0.10
       Paint.NET 4.0.10
       2016-07-11 14:50:23, View: 131, Category: กราฟิก และ รูปภาพ

       โปรแกรม Paint.NET เครื่องมือสำหรับการจัดการรูปภาพ โปรแกรมจิ๋วแจกฟรีขนาดเล็ก แต่ความสามารถหลากหลายด้านรูปภาพเช่น ตกแต่งรูป แก้ไขรูป ใส่ effect ต่าง ๆ ให้กับรูปและความสามารถอื่น ๆ

       • LibreCAD2.1.0
        LibreCAD 2.1.0
        2016-06-07 11:09:06, View: 108, Category: กราฟิก และ รูปภาพ

        LibreCAD เป็นโปรแกรมออกแบบ วัตถุ 2 มิติ (2D) หรือเรียกว่า โปรแกรมวาดแบบ ก็ได้ สามารถใช้ออกแบบวัตถุ สื่งของ หรืออะไรก็ได้ที่ง่ายๆ อาทิเช่น กลไกของเครื่องจักรกล วิศวกรออกแบบสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น เป็น โปรแกรมออกแบบบ้านได้ดี หรือจะไปใช้ ออกแบบครัวเรือน ออกแบบตึก ออกแบบอาคาร ออกแบบห้อง เพื่อใช้สอยในกิจการ หรือ สถานการณ์ ต่างๆ รวมไปถึงการ ออกแบบถุงพลาสติก ออกแบบเสื้อผ้า ด้านหน้าด้านหลัง ได้เป็นอย่างดี

        • LibreCAD2.0.11
         LibreCAD 2.0.11
         2016-05-27 15:45:49, View: 150, Category: กราฟิก และ รูปภาพ

         LibreCAD เป็นโปรแกรมออกแบบ วัตถุ 2 มิติ (2D) หรือเรียกว่า โปรแกรมวาดแบบ ก็ได้ สามารถใช้ออกแบบวัตถุ สื่งของ หรืออะไรก็ได้ที่ง่ายๆ อาทิเช่น กลไกของเครื่องจักรกล วิศวกรออกแบบสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น เป็น โปรแกรมออกแบบบ้านได้ดี หรือจะไปใช้ ออกแบบครัวเรือน ออกแบบตึก ออกแบบอาคาร ออกแบบห้อง เพื่อใช้สอยในกิจการ หรือ สถานการณ์ ต่างๆ รวมไปถึงการ ออกแบบถุงพลาสติก ออกแบบเสื้อผ้า ด้านหน้าด้านหลัง ได้เป็นอย่างดี

         • LibreCAD2.0.10
          LibreCAD 2.0.10
          2016-04-19 18:20:52, View: 83, Category: กราฟิก และ รูปภาพ

          LibreCAD เป็นโปรแกรมออกแบบ วัตถุ 2 มิติ (2D) หรือเรียกว่า โปรแกรมวาดแบบ ก็ได้ สามารถใช้ออกแบบวัตถุ สื่งของ หรืออะไรก็ได้ที่ง่ายๆ อาทิเช่น กลไกของเครื่องจักรกล วิศวกรออกแบบสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น เป็น โปรแกรมออกแบบบ้านได้ดี หรือจะไปใช้ ออกแบบครัวเรือน ออกแบบตึก ออกแบบอาคาร ออกแบบห้อง เพื่อใช้สอยในกิจการ หรือ สถานการณ์ ต่างๆ รวมไปถึงการ ออกแบบถุงพลาสติก ออกแบบเสื้อผ้า ด้านหน้าด้านหลัง ได้เป็นอย่างดี

          • LibreCAD2.0.9
           LibreCAD 2.0.9
           2016-01-11 14:16:32, View: 99, Category: กราฟิก และ รูปภาพ

           LibreCAD เป็นโปรแกรมออกแบบ วัตถุ 2 มิติ (2D) หรือเรียกว่า โปรแกรมวาดแบบ ก็ได้ สามารถใช้ออกแบบวัตถุ สื่งของ หรืออะไรก็ได้ที่ง่ายๆ อาทิเช่น กลไกของเครื่องจักรกล วิศวกรออกแบบสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น เป็น โปรแกรมออกแบบบ้านได้ดี หรือจะไปใช้ ออกแบบครัวเรือน ออกแบบตึก ออกแบบอาคาร ออกแบบห้อง เพื่อใช้สอยในกิจการ หรือ สถานการณ์ ต่างๆ รวมไปถึงการ ออกแบบถุงพลาสติก ออกแบบเสื้อผ้า ด้านหน้าด้านหลัง ได้เป็นอย่างดี

           • Blender2.76
            Blender 2.76
            2015-10-14 18:59:14, View: 112, Category: กราฟิก และ รูปภาพ

            Blender เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างสรรค์งาน 3D คุณภาพสูงได้แบบฟรีๆ สามารถใช้ในการสร้างกราฟฟิคสามมิติได้สมบูรณ์แบบ สามารถนำไปใช้งานได้จริง สามารถสร้างภาพนิ่งสามมิติ, การ์ตูนอนิเมชั่นสามมิติ, หรือแม้กระทั่งนำไปใช้ในเกมส์สามมิติได้ด้วย โปรแกรมมีเครื่องมือตั้งแต่การสร้างโมเดล, การใส่วัสดุ, การจัดฉาก, การจัดแสง, การสร้างการเคลื่อนไหวของโมเดล, การเคลื่อนไหวของกล้อง เป็นต้น เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นสนใจในการสร้างงาน 3D

            • Odin Screen Capture9.8.4
             Odin Screen Capture 9.8.4
             2013-05-23 01:03:26, View: 641, Category: กราฟิก และ รูปภาพ

             ดาวน์โหลดโปรแกรมแคปภาพหน้าจอ สำหรับโปรแกรม Odin Screen Capture เป็นโปรแกรมที่จะช่วยแคปภาพหน้าจอหรือจับภาพหน้าจอนั้นเอง เป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบให้ใช้งานง่าย และยังสามารถตั้ง Hotkey ได้อีกด้วย และยังมีหมวดให้เลือกอีกด้วยเช่น ( แสดงหรือซ่อนหน้าจอ , การจับภาพหน้าจอด้านบนเดสก์ทอป , หน้าจอการตั้งค่าการแสดง , การจับภาพเต็มหน้าจอ ) ครับ นับว่าเป็นโปรแกรมแคปภาพหน้าจอหรือจับภาพหน้าจอที่ดีมากเลยครับ

             • Portrait Professional11.3.3
              Portrait Professional 11.3.3
              2013-05-19 10:03:18, View: 831, Category: กราฟิก และ รูปภาพ

              ดาวน์โหลดโปรแกรมตกแต่งรูปภาพ สำหรับโปรแกรม Portrait Professional เป็นโปรแกรมตกแต่งรูปภาพอีกโปรแกรมหนึ่งที่ถือว่าดีเลยทีเดียวครับ เราสามารถแก้ไขและตกแต่งรูปภาพของเราได้อย่างตามใจชอบ โปรแกรมใช้งานง่าย ใครๆก็สามารถทำได้ ไม่ว่าจะเป็น ( ลบสิว , ลบจุดด่างดำ , เปลี่ยนสีผม , ลบความมันบนใบหน้า , เพิ่มขนาดดวงตา ) และอื่นๆอีกมาก ที่โปรแกรมนี้สามารถทำได้ สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาโปรแกรมตกแต่งรูปภาพอยู่ โปรแกรมนี้อาจเป็นคำตอบให้ท่านก็ได้ครับ

              • Aurora 3D Animation Maker13.05.03
               Aurora 3D Animation Maker 13.05.03
               2013-05-13 07:06:07, View: 721, Category: กราฟิก และ รูปภาพ

               ดาวน์โหลดโปรแกรมสร้างงาน 3D สำหรับโปรแกรม Aurora 3D Animation Maker เป็นโปรแกรมที่จะช่วยคุณสร้างสรรค์และออกแบบงานต่างๆในรูปแบบ 3D ยกตัวอย่างเช่น ( นามบัตร , การ์ด , โลโก้ , แบนเนอร์ , ภาพการ์ตูน ) และที่สำคัญไปกว่านั้น สำหรับใครที่ออกแบบไม่ค่อยเก่ง หรือ ไม่เป็น โปรแกรมได้มี Templates แถมมาให้ได้เลือกมากกว่า 200 รูปแบบเลยทีเดียว เราสามารถเอามาเป็นตัวอย่างในการสร้างงาน 3D ของเราได้อย่างง่ายดายเลยครับ สำรับใครที่กำลังมองหาโปรแกรมสร้างงาน 3D อยู่ แนะนำโปรแกรมนี้เลยครับ

               • ACDSee Pro6.2.212.0
                ACDSee Pro 6.2.212.0
                2013-05-13 00:57:16, View: 764, Category: กราฟิก และ รูปภาพ

                ดาวน์โหลดโปรแกรมจัดการรูปภาพ สำหรับโปรแกรม ACDSee เป็นโปรแกรมที่จะช่วยคุณบริการหรือจัดการรูปภาพนั้นเองครับ เป็นโปรแกรมที่นิยมใช้สำหรับถ่ายแบบหรือถ่ายรูปต่างๆ เพราะกล้องถ่ายรูปจะลิ้งค์เข้ามาหาโปรแกรมเมื่อถ่ายรูปก็จะขึ้นในโปรแกรมนี้ทันทีเลยครับ ถือว่าเป็นโปรแกรมช่วยจัดการรูปภาพที่ได้รับความนิยมมากเลยทีเดียวครับ

                • FotoMix9.2.4
                 FotoMix 9.2.4
                 2013-05-09 19:04:28, View: 495, Category: กราฟิก และ รูปภาพ

                 ดาวน์โหลดโปรแกรมตกแต่งรูปภาพ สำหรับโปรแกรม FotoMix เป็นโปรแกรมที่จะช่วยคุณ ตกแต่ง แก้ไข้ เพิ่มตัด หรือตัดต่อรูป ได้อย่างตามใจชอบเลยครับ และยังโปรแกรมมีลูกเล่นอื่นๆอีกมากมายที่เราต้องลองด้วยตัวเอง เหมาะสำหรับคนที่อยากลองตัดต่อรูปหรือตกแต่งรูปด้วยตัวเองเพราะเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายและยังไม่ทำให้เครื่องช้าแถมเป็นโปรแกรมตกแต่งรูปภาพที่มีขนาดเล็กอีกด้วย นับว่าโปรแกรมที่ได้รับความนิยมมากเลยทีเดียวครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาโปรแกรมตกแต่งหรือแก้ไขรูปอยู่ แนะนำโปรแกรมนี้เลยครับ

                 • Sothink SWF Quicker5.5
                  Sothink SWF Quicker 5.5
                  2013-04-27 07:04:47, View: 1,206, Category: กราฟิก และ รูปภาพ

                  ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขไฟล์ SWF สำหรับโปรแกรม Sothink SWF Quicker เป็นโปรแกรมแก้ไขไฟล์ SWF หรือ Flash นั้นเองครับ โปรแกรมนี้สามารถแก้ไขและตกแต่งเพิ่มเติมหรือเสริมลูกเล่นต่างๆลงไปในงานชิ้นเดิมได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียว และยังสามารถสร้าง Flash ได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น ( วิดีโอแฟลช , ภาพเคลื่อนไหว ,  คลิปภาพยนตร์ , เสียงสตรีม ) โปรแกรมนี้ก็สามารถทำได้ และยังรองรับไฟล์ SWF ของ ( Flash V6, V7, V8, V9 (CS3) และ V10 (CS4) ) นับว่าเป็นโปรแกรมแก้ไขไฟล์ SWF ทีดีอีกตัวนึงเลยครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาโปรแกรมแก้ไขไฟล์ SWF หรือโปรแกรมแนวนี้อยู่ ลองดาวน์โหลดไปใช้งานดูเลยครับ

                  • 5DFly Photo Design4.1.42
                   5DFly Photo Design 4.1.42
                   2013-04-26 12:16:31, View: 698, Category: กราฟิก และ รูปภาพ

                   ดาวน์โหลดโปรแกรมสร้างการ์ด สำหรับโปรแกรม 5DFly Photo Design เป็นโปรแกรมที่จะช่วยท่านสร้างการ์ดต่างๆ ไม่ว่าจเป็นการ์ด ( ปฏิทิน, การ์ดอวยพร, ภาพงานแต่งงาน ) และอื่นๆอีกมากมาย เราสามารถนำรูปภาพของเรามาทำเป็นการ์ดต่างๆได้อย่าง่ายดาย เพียงแค่ไม่กี่คลิก และยังมีออฟชั่นในการตกแต่งภาพอีกด้วย เป็นโปรแกรมที่รวบรวมเอาทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัวเลยที่เดียวครับ และสำหรับท่านใดที่ออกแบบการ์ดไม่เก่ง โปรแกรนี้ก็มีแบบจำลองการ์ดให้เลือกมากมาย เพียงแค่เรานำรูปภาพที่เราต้องการมาใส่และเพิ่มข้อความโดนๆลงไป แค่นี้ก็ได้การ์ดในแบบต่างๆตามที่ต้องการแล้วครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาหรืออยากทำการ์ดเนื่องด้วยในโอกาศต่างๆ ลองดาวน์โหลดโปรแกรมนี้ไปใช้งานดูเลยครับ

                   • HyperSnap7.23.03
                    HyperSnap 7.23.03
                    2013-04-26 07:37:06, View: 422, Category: กราฟิก และ รูปภาพ

                    ดาวน์โหลดโปรแกรมจับภาพหน้าจอ สำหรับโปรแกรม HyperSnap เป็นโปรแกรมที่จะช่วยคุณจับภาพหน้าจอนั้นเองครับ เป็นโปรแกรมจับภาพหน้าจอแถมยังมีเครื่องมือในการแก้ไขภาพที่ Captures มาได้เลยทันดี เป็นโปรแกรมจับภาพหน้าจอที่ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายเลยทีเดียว เพราะเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย มีเครื่องมืออุปกรณ์ในการตกแต่งและแก้ไขรูปได้ทันที สำหรับใครที่กำลังมองหาโปรแกรมจับภาพหน้าจอหรือ Captures หน้าจออยู่ แนะนำโปรแกรม HyperSnap เลยครับ

                    • Jalbum11.2
                     Jalbum 11.2
                     2013-04-26 06:40:13, View: 362, Category: กราฟิก และ รูปภาพ

                     ดาวน์โหลดโปรแกรสร้างอัลบั้มรูป สำหรับโปรแกรม Jalbum เป็นโปรแกรมที่จะช่วยคุณสร้างอัลบั้มรูปภาพเป็นของตัวเอง อัพเดทสำหรับเวอร์ชั่นนี้คือได้มีการแก้ไขในส่วนของ Java ครับ เหมาะกับคนที่ชอบถ่าบรูปและเก็บรูปภาพส่วนตัวไว้ดูเล่น และที่สำคัญไปกว่านั้นสามารถแชร์รูปผ่านอินเตอร์เน็ตได้ด้วย สามารถแชร์รูปให้เพื่อนๆเราดูได้จากทั่วทุกมุมโลกเลย นับว่าเป็นโปรแกรมสร้างอัลบั้มรูปที่ดีเลยครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาโปรแกรมช่วยสร้างอัลบั้มรูปภาพอยู่ แนะนำโปรแกรม Jalbum เลยครับ

123