Latest News/Updates

 • Blender2.79a
  Blender 2.79a
  2018-03-30 21:00:55, View: 147, Category: กราฟิก และ รูปภาพ

  Blender เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างสรรค์งาน 3D คุณภาพสูงได้แบบฟรีๆ สามารถใช้ในการสร้างกราฟฟิคสามมิติได้สมบูรณ์แบบ สามารถนำไปใช้งานได้จริง สามารถสร้างภาพนิ่งสามมิติ, การ์ตูนอนิเมชั่นสามมิติ, หรือแม้กระทั่งนำไปใช้ในเกมส์สามมิติได้ด้วย โปรแกรมมีเครื่องมือตั้งแต่การสร้างโมเดล, การใส่วัสดุ, การจัดฉาก, การจัดแสง, การสร้างการเคลื่อนไหวของโมเดล, การเคลื่อนไหวของกล้อง เป็นต้น เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นสนใจในการสร้างงาน 3D

  • Paint.NET4.0.18
   Paint.NET 4.0.18
   2017-10-03 15:24:13, View: 231, Category: กราฟิก และ รูปภาพ

   โปรแกรม Paint.NET เครื่องมือสำหรับการจัดการรูปภาพ โปรแกรมจิ๋วแจกฟรีขนาดเล็ก แต่ความสามารถหลากหลายด้านรูปภาพเช่น ตกแต่งรูป แก้ไขรูป ใส่ effect ต่าง ๆ ให้กับรูปและความสามารถอื่น ๆ

   • Paint.NET4.0.17
    Paint.NET 4.0.17
    2017-07-25 20:59:14, View: 214, Category: กราฟิก และ รูปภาพ

    โปรแกรม Paint.NET เครื่องมือสำหรับการจัดการรูปภาพ โปรแกรมจิ๋วแจกฟรีขนาดเล็ก แต่ความสามารถหลากหลายด้านรูปภาพเช่น ตกแต่งรูป แก้ไขรูป ใส่ effect ต่าง ๆ ให้กับรูปและความสามารถอื่น ๆ

    • Paint.NET4.0.16
     Paint.NET 4.0.16
     2017-04-18 15:42:31, View: 249, Category: กราฟิก และ รูปภาพ

     โปรแกรม Paint.NET เครื่องมือสำหรับการจัดการรูปภาพ โปรแกรมจิ๋วแจกฟรีขนาดเล็ก แต่ความสามารถหลากหลายด้านรูปภาพเช่น ตกแต่งรูป แก้ไขรูป ใส่ effect ต่าง ๆ ให้กับรูปและความสามารถอื่น ๆ

     • Blender2.78b
      Blender 2.78b
      2017-02-08 15:19:34, View: 351, Category: กราฟิก และ รูปภาพ

      Blender เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างสรรค์งาน 3D คุณภาพสูงได้แบบฟรีๆ สามารถใช้ในการสร้างกราฟฟิคสามมิติได้สมบูรณ์แบบ สามารถนำไปใช้งานได้จริง สามารถสร้างภาพนิ่งสามมิติ, การ์ตูนอนิเมชั่นสามมิติ, หรือแม้กระทั่งนำไปใช้ในเกมส์สามมิติได้ด้วย โปรแกรมมีเครื่องมือตั้งแต่การสร้างโมเดล, การใส่วัสดุ, การจัดฉาก, การจัดแสง, การสร้างการเคลื่อนไหวของโมเดล, การเคลื่อนไหวของกล้อง เป็นต้น เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นสนใจในการสร้างงาน 3D

      • Blender2.78a
       Blender 2.78a
       2016-10-31 19:15:10, View: 565, Category: กราฟิก และ รูปภาพ

       Blender เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างสรรค์งาน 3D คุณภาพสูงได้แบบฟรีๆ สามารถใช้ในการสร้างกราฟฟิคสามมิติได้สมบูรณ์แบบ สามารถนำไปใช้งานได้จริง สามารถสร้างภาพนิ่งสามมิติ, การ์ตูนอนิเมชั่นสามมิติ, หรือแม้กระทั่งนำไปใช้ในเกมส์สามมิติได้ด้วย โปรแกรมมีเครื่องมือตั้งแต่การสร้างโมเดล, การใส่วัสดุ, การจัดฉาก, การจัดแสง, การสร้างการเคลื่อนไหวของโมเดล, การเคลื่อนไหวของกล้อง เป็นต้น เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นสนใจในการสร้างงาน 3D

       • Blender2.78
        Blender 2.78
        2016-09-30 21:32:56, View: 442, Category: กราฟิก และ รูปภาพ

        Blender เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างสรรค์งาน 3D คุณภาพสูงได้แบบฟรีๆ สามารถใช้ในการสร้างกราฟฟิคสามมิติได้สมบูรณ์แบบ สามารถนำไปใช้งานได้จริง สามารถสร้างภาพนิ่งสามมิติ, การ์ตูนอนิเมชั่นสามมิติ, หรือแม้กระทั่งนำไปใช้ในเกมส์สามมิติได้ด้วย โปรแกรมมีเครื่องมือตั้งแต่การสร้างโมเดล, การใส่วัสดุ, การจัดฉาก, การจัดแสง, การสร้างการเคลื่อนไหวของโมเดล, การเคลื่อนไหวของกล้อง เป็นต้น เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นสนใจในการสร้างงาน 3D

        • LibreCAD2.1.2
         LibreCAD 2.1.2
         2016-09-19 15:30:43, View: 287, Category: กราฟิก และ รูปภาพ

         LibreCAD เป็นโปรแกรมออกแบบ วัตถุ 2 มิติ (2D) หรือเรียกว่า โปรแกรมวาดแบบ ก็ได้ สามารถใช้ออกแบบวัตถุ สื่งของ หรืออะไรก็ได้ที่ง่ายๆ อาทิเช่น กลไกของเครื่องจักรกล วิศวกรออกแบบสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น เป็น โปรแกรมออกแบบบ้านได้ดี หรือจะไปใช้ ออกแบบครัวเรือน ออกแบบตึก ออกแบบอาคาร ออกแบบห้อง เพื่อใช้สอยในกิจการ หรือ สถานการณ์ ต่างๆ รวมไปถึงการ ออกแบบถุงพลาสติก ออกแบบเสื้อผ้า ด้านหน้าด้านหลัง ได้เป็นอย่างดี

         • Paint.NET4.0.11
          Paint.NET 4.0.11
          2016-09-12 20:27:33, View: 463, Category: กราฟิก และ รูปภาพ

          โปรแกรม Paint.NET เครื่องมือสำหรับการจัดการรูปภาพ โปรแกรมจิ๋วแจกฟรีขนาดเล็ก แต่ความสามารถหลากหลายด้านรูปภาพเช่น ตกแต่งรูป แก้ไขรูป ใส่ effect ต่าง ๆ ให้กับรูปและความสามารถอื่น ๆ

          • Paint.NET4.0.10
           Paint.NET 4.0.10
           2016-07-11 14:50:23, View: 528, Category: กราฟิก และ รูปภาพ

           โปรแกรม Paint.NET เครื่องมือสำหรับการจัดการรูปภาพ โปรแกรมจิ๋วแจกฟรีขนาดเล็ก แต่ความสามารถหลากหลายด้านรูปภาพเช่น ตกแต่งรูป แก้ไขรูป ใส่ effect ต่าง ๆ ให้กับรูปและความสามารถอื่น ๆ

           • LibreCAD2.1.0
            LibreCAD 2.1.0
            2016-06-07 11:09:06, View: 348, Category: กราฟิก และ รูปภาพ

            LibreCAD เป็นโปรแกรมออกแบบ วัตถุ 2 มิติ (2D) หรือเรียกว่า โปรแกรมวาดแบบ ก็ได้ สามารถใช้ออกแบบวัตถุ สื่งของ หรืออะไรก็ได้ที่ง่ายๆ อาทิเช่น กลไกของเครื่องจักรกล วิศวกรออกแบบสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น เป็น โปรแกรมออกแบบบ้านได้ดี หรือจะไปใช้ ออกแบบครัวเรือน ออกแบบตึก ออกแบบอาคาร ออกแบบห้อง เพื่อใช้สอยในกิจการ หรือ สถานการณ์ ต่างๆ รวมไปถึงการ ออกแบบถุงพลาสติก ออกแบบเสื้อผ้า ด้านหน้าด้านหลัง ได้เป็นอย่างดี

            • LibreCAD2.0.11
             LibreCAD 2.0.11
             2016-05-27 15:45:49, View: 563, Category: กราฟิก และ รูปภาพ

             LibreCAD เป็นโปรแกรมออกแบบ วัตถุ 2 มิติ (2D) หรือเรียกว่า โปรแกรมวาดแบบ ก็ได้ สามารถใช้ออกแบบวัตถุ สื่งของ หรืออะไรก็ได้ที่ง่ายๆ อาทิเช่น กลไกของเครื่องจักรกล วิศวกรออกแบบสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น เป็น โปรแกรมออกแบบบ้านได้ดี หรือจะไปใช้ ออกแบบครัวเรือน ออกแบบตึก ออกแบบอาคาร ออกแบบห้อง เพื่อใช้สอยในกิจการ หรือ สถานการณ์ ต่างๆ รวมไปถึงการ ออกแบบถุงพลาสติก ออกแบบเสื้อผ้า ด้านหน้าด้านหลัง ได้เป็นอย่างดี

             • LibreCAD2.0.10
              LibreCAD 2.0.10
              2016-04-19 18:20:52, View: 312, Category: กราฟิก และ รูปภาพ

              LibreCAD เป็นโปรแกรมออกแบบ วัตถุ 2 มิติ (2D) หรือเรียกว่า โปรแกรมวาดแบบ ก็ได้ สามารถใช้ออกแบบวัตถุ สื่งของ หรืออะไรก็ได้ที่ง่ายๆ อาทิเช่น กลไกของเครื่องจักรกล วิศวกรออกแบบสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น เป็น โปรแกรมออกแบบบ้านได้ดี หรือจะไปใช้ ออกแบบครัวเรือน ออกแบบตึก ออกแบบอาคาร ออกแบบห้อง เพื่อใช้สอยในกิจการ หรือ สถานการณ์ ต่างๆ รวมไปถึงการ ออกแบบถุงพลาสติก ออกแบบเสื้อผ้า ด้านหน้าด้านหลัง ได้เป็นอย่างดี

              • LibreCAD2.0.9
               LibreCAD 2.0.9
               2016-01-11 14:16:32, View: 391, Category: กราฟิก และ รูปภาพ

               LibreCAD เป็นโปรแกรมออกแบบ วัตถุ 2 มิติ (2D) หรือเรียกว่า โปรแกรมวาดแบบ ก็ได้ สามารถใช้ออกแบบวัตถุ สื่งของ หรืออะไรก็ได้ที่ง่ายๆ อาทิเช่น กลไกของเครื่องจักรกล วิศวกรออกแบบสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น เป็น โปรแกรมออกแบบบ้านได้ดี หรือจะไปใช้ ออกแบบครัวเรือน ออกแบบตึก ออกแบบอาคาร ออกแบบห้อง เพื่อใช้สอยในกิจการ หรือ สถานการณ์ ต่างๆ รวมไปถึงการ ออกแบบถุงพลาสติก ออกแบบเสื้อผ้า ด้านหน้าด้านหลัง ได้เป็นอย่างดี

               • Blender2.76
                Blender 2.76
                2015-10-14 18:59:14, View: 365, Category: กราฟิก และ รูปภาพ

                Blender เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างสรรค์งาน 3D คุณภาพสูงได้แบบฟรีๆ สามารถใช้ในการสร้างกราฟฟิคสามมิติได้สมบูรณ์แบบ สามารถนำไปใช้งานได้จริง สามารถสร้างภาพนิ่งสามมิติ, การ์ตูนอนิเมชั่นสามมิติ, หรือแม้กระทั่งนำไปใช้ในเกมส์สามมิติได้ด้วย โปรแกรมมีเครื่องมือตั้งแต่การสร้างโมเดล, การใส่วัสดุ, การจัดฉาก, การจัดแสง, การสร้างการเคลื่อนไหวของโมเดล, การเคลื่อนไหวของกล้อง เป็นต้น เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นสนใจในการสร้างงาน 3D

                • Odin Screen Capture9.8.4
                 Odin Screen Capture 9.8.4
                 2013-05-23 01:03:26, View: 890, Category: กราฟิก และ รูปภาพ

                 ดาวน์โหลดโปรแกรมแคปภาพหน้าจอ สำหรับโปรแกรม Odin Screen Capture เป็นโปรแกรมที่จะช่วยแคปภาพหน้าจอหรือจับภาพหน้าจอนั้นเอง เป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบให้ใช้งานง่าย และยังสามารถตั้ง Hotkey ได้อีกด้วย และยังมีหมวดให้เลือกอีกด้วยเช่น ( แสดงหรือซ่อนหน้าจอ , การจับภาพหน้าจอด้านบนเดสก์ทอป , หน้าจอการตั้งค่าการแสดง , การจับภาพเต็มหน้าจอ ) ครับ นับว่าเป็นโปรแกรมแคปภาพหน้าจอหรือจับภาพหน้าจอที่ดีมากเลยครับ

                 • Portrait Professional11.3.3
                  Portrait Professional 11.3.3
                  2013-05-19 10:03:18, View: 1,135, Category: กราฟิก และ รูปภาพ

                  ดาวน์โหลดโปรแกรมตกแต่งรูปภาพ สำหรับโปรแกรม Portrait Professional เป็นโปรแกรมตกแต่งรูปภาพอีกโปรแกรมหนึ่งที่ถือว่าดีเลยทีเดียวครับ เราสามารถแก้ไขและตกแต่งรูปภาพของเราได้อย่างตามใจชอบ โปรแกรมใช้งานง่าย ใครๆก็สามารถทำได้ ไม่ว่าจะเป็น ( ลบสิว , ลบจุดด่างดำ , เปลี่ยนสีผม , ลบความมันบนใบหน้า , เพิ่มขนาดดวงตา ) และอื่นๆอีกมาก ที่โปรแกรมนี้สามารถทำได้ สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาโปรแกรมตกแต่งรูปภาพอยู่ โปรแกรมนี้อาจเป็นคำตอบให้ท่านก็ได้ครับ

                  • Aurora 3D Animation Maker13.05.03
                   Aurora 3D Animation Maker 13.05.03
                   2013-05-13 07:06:07, View: 1,059, Category: กราฟิก และ รูปภาพ

                   ดาวน์โหลดโปรแกรมสร้างงาน 3D สำหรับโปรแกรม Aurora 3D Animation Maker เป็นโปรแกรมที่จะช่วยคุณสร้างสรรค์และออกแบบงานต่างๆในรูปแบบ 3D ยกตัวอย่างเช่น ( นามบัตร , การ์ด , โลโก้ , แบนเนอร์ , ภาพการ์ตูน ) และที่สำคัญไปกว่านั้น สำหรับใครที่ออกแบบไม่ค่อยเก่ง หรือ ไม่เป็น โปรแกรมได้มี Templates แถมมาให้ได้เลือกมากกว่า 200 รูปแบบเลยทีเดียว เราสามารถเอามาเป็นตัวอย่างในการสร้างงาน 3D ของเราได้อย่างง่ายดายเลยครับ สำรับใครที่กำลังมองหาโปรแกรมสร้างงาน 3D อยู่ แนะนำโปรแกรมนี้เลยครับ

                   • ACDSee Pro6.2.212.0
                    ACDSee Pro 6.2.212.0
                    2013-05-13 00:57:16, View: 1,308, Category: กราฟิก และ รูปภาพ

                    ดาวน์โหลดโปรแกรมจัดการรูปภาพ สำหรับโปรแกรม ACDSee เป็นโปรแกรมที่จะช่วยคุณบริการหรือจัดการรูปภาพนั้นเองครับ เป็นโปรแกรมที่นิยมใช้สำหรับถ่ายแบบหรือถ่ายรูปต่างๆ เพราะกล้องถ่ายรูปจะลิ้งค์เข้ามาหาโปรแกรมเมื่อถ่ายรูปก็จะขึ้นในโปรแกรมนี้ทันทีเลยครับ ถือว่าเป็นโปรแกรมช่วยจัดการรูปภาพที่ได้รับความนิยมมากเลยทีเดียวครับ

                    • FotoMix9.2.4
                     FotoMix 9.2.4
                     2013-05-09 19:04:28, View: 789, Category: กราฟิก และ รูปภาพ

                     ดาวน์โหลดโปรแกรมตกแต่งรูปภาพ สำหรับโปรแกรม FotoMix เป็นโปรแกรมที่จะช่วยคุณ ตกแต่ง แก้ไข้ เพิ่มตัด หรือตัดต่อรูป ได้อย่างตามใจชอบเลยครับ และยังโปรแกรมมีลูกเล่นอื่นๆอีกมากมายที่เราต้องลองด้วยตัวเอง เหมาะสำหรับคนที่อยากลองตัดต่อรูปหรือตกแต่งรูปด้วยตัวเองเพราะเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายและยังไม่ทำให้เครื่องช้าแถมเป็นโปรแกรมตกแต่งรูปภาพที่มีขนาดเล็กอีกด้วย นับว่าโปรแกรมที่ได้รับความนิยมมากเลยทีเดียวครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาโปรแกรมตกแต่งหรือแก้ไขรูปอยู่ แนะนำโปรแกรมนี้เลยครับ

1234