Latest News/Updates

 • Paint.NET4.0.17
  Paint.NET 4.0.17
  2017-07-25 20:59:14, View: 5, Category: กราฟิก และ รูปภาพ

  โปรแกรม Paint.NET เครื่องมือสำหรับการจัดการรูปภาพ โปรแกรมจิ๋วแจกฟรีขนาดเล็ก แต่ความสามารถหลากหลายด้านรูปภาพเช่น ตกแต่งรูป แก้ไขรูป ใส่ effect ต่าง ๆ ให้กับรูปและความสามารถอื่น ๆ

  • Paint.NET4.0.16
   Paint.NET 4.0.16
   2017-04-18 15:42:31, View: 40, Category: กราฟิก และ รูปภาพ

   โปรแกรม Paint.NET เครื่องมือสำหรับการจัดการรูปภาพ โปรแกรมจิ๋วแจกฟรีขนาดเล็ก แต่ความสามารถหลากหลายด้านรูปภาพเช่น ตกแต่งรูป แก้ไขรูป ใส่ effect ต่าง ๆ ให้กับรูปและความสามารถอื่น ๆ

   • Blender2.78b
    Blender 2.78b
    2017-02-08 15:19:34, View: 57, Category: กราฟิก และ รูปภาพ

    Blender เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างสรรค์งาน 3D คุณภาพสูงได้แบบฟรีๆ สามารถใช้ในการสร้างกราฟฟิคสามมิติได้สมบูรณ์แบบ สามารถนำไปใช้งานได้จริง สามารถสร้างภาพนิ่งสามมิติ, การ์ตูนอนิเมชั่นสามมิติ, หรือแม้กระทั่งนำไปใช้ในเกมส์สามมิติได้ด้วย โปรแกรมมีเครื่องมือตั้งแต่การสร้างโมเดล, การใส่วัสดุ, การจัดฉาก, การจัดแสง, การสร้างการเคลื่อนไหวของโมเดล, การเคลื่อนไหวของกล้อง เป็นต้น เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นสนใจในการสร้างงาน 3D

    • Blender2.78a
     Blender 2.78a
     2016-10-31 19:15:10, View: 76, Category: กราฟิก และ รูปภาพ

     Blender เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างสรรค์งาน 3D คุณภาพสูงได้แบบฟรีๆ สามารถใช้ในการสร้างกราฟฟิคสามมิติได้สมบูรณ์แบบ สามารถนำไปใช้งานได้จริง สามารถสร้างภาพนิ่งสามมิติ, การ์ตูนอนิเมชั่นสามมิติ, หรือแม้กระทั่งนำไปใช้ในเกมส์สามมิติได้ด้วย โปรแกรมมีเครื่องมือตั้งแต่การสร้างโมเดล, การใส่วัสดุ, การจัดฉาก, การจัดแสง, การสร้างการเคลื่อนไหวของโมเดล, การเคลื่อนไหวของกล้อง เป็นต้น เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นสนใจในการสร้างงาน 3D

     • Blender2.78
      Blender 2.78
      2016-09-30 21:32:56, View: 87, Category: กราฟิก และ รูปภาพ

      Blender เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างสรรค์งาน 3D คุณภาพสูงได้แบบฟรีๆ สามารถใช้ในการสร้างกราฟฟิคสามมิติได้สมบูรณ์แบบ สามารถนำไปใช้งานได้จริง สามารถสร้างภาพนิ่งสามมิติ, การ์ตูนอนิเมชั่นสามมิติ, หรือแม้กระทั่งนำไปใช้ในเกมส์สามมิติได้ด้วย โปรแกรมมีเครื่องมือตั้งแต่การสร้างโมเดล, การใส่วัสดุ, การจัดฉาก, การจัดแสง, การสร้างการเคลื่อนไหวของโมเดล, การเคลื่อนไหวของกล้อง เป็นต้น เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นสนใจในการสร้างงาน 3D

      • LibreCAD2.1.2
       LibreCAD 2.1.2
       2016-09-19 15:30:43, View: 73, Category: กราฟิก และ รูปภาพ

       LibreCAD เป็นโปรแกรมออกแบบ วัตถุ 2 มิติ (2D) หรือเรียกว่า โปรแกรมวาดแบบ ก็ได้ สามารถใช้ออกแบบวัตถุ สื่งของ หรืออะไรก็ได้ที่ง่ายๆ อาทิเช่น กลไกของเครื่องจักรกล วิศวกรออกแบบสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น เป็น โปรแกรมออกแบบบ้านได้ดี หรือจะไปใช้ ออกแบบครัวเรือน ออกแบบตึก ออกแบบอาคาร ออกแบบห้อง เพื่อใช้สอยในกิจการ หรือ สถานการณ์ ต่างๆ รวมไปถึงการ ออกแบบถุงพลาสติก ออกแบบเสื้อผ้า ด้านหน้าด้านหลัง ได้เป็นอย่างดี

       • Paint.NET4.0.11
        Paint.NET 4.0.11
        2016-09-12 20:27:33, View: 112, Category: กราฟิก และ รูปภาพ

        โปรแกรม Paint.NET เครื่องมือสำหรับการจัดการรูปภาพ โปรแกรมจิ๋วแจกฟรีขนาดเล็ก แต่ความสามารถหลากหลายด้านรูปภาพเช่น ตกแต่งรูป แก้ไขรูป ใส่ effect ต่าง ๆ ให้กับรูปและความสามารถอื่น ๆ

        • Paint.NET4.0.10
         Paint.NET 4.0.10
         2016-07-11 14:50:23, View: 157, Category: กราฟิก และ รูปภาพ

         โปรแกรม Paint.NET เครื่องมือสำหรับการจัดการรูปภาพ โปรแกรมจิ๋วแจกฟรีขนาดเล็ก แต่ความสามารถหลากหลายด้านรูปภาพเช่น ตกแต่งรูป แก้ไขรูป ใส่ effect ต่าง ๆ ให้กับรูปและความสามารถอื่น ๆ

         • LibreCAD2.1.0
          LibreCAD 2.1.0
          2016-06-07 11:09:06, View: 139, Category: กราฟิก และ รูปภาพ

          LibreCAD เป็นโปรแกรมออกแบบ วัตถุ 2 มิติ (2D) หรือเรียกว่า โปรแกรมวาดแบบ ก็ได้ สามารถใช้ออกแบบวัตถุ สื่งของ หรืออะไรก็ได้ที่ง่ายๆ อาทิเช่น กลไกของเครื่องจักรกล วิศวกรออกแบบสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น เป็น โปรแกรมออกแบบบ้านได้ดี หรือจะไปใช้ ออกแบบครัวเรือน ออกแบบตึก ออกแบบอาคาร ออกแบบห้อง เพื่อใช้สอยในกิจการ หรือ สถานการณ์ ต่างๆ รวมไปถึงการ ออกแบบถุงพลาสติก ออกแบบเสื้อผ้า ด้านหน้าด้านหลัง ได้เป็นอย่างดี

          • LibreCAD2.0.11
           LibreCAD 2.0.11
           2016-05-27 15:45:49, View: 200, Category: กราฟิก และ รูปภาพ

           LibreCAD เป็นโปรแกรมออกแบบ วัตถุ 2 มิติ (2D) หรือเรียกว่า โปรแกรมวาดแบบ ก็ได้ สามารถใช้ออกแบบวัตถุ สื่งของ หรืออะไรก็ได้ที่ง่ายๆ อาทิเช่น กลไกของเครื่องจักรกล วิศวกรออกแบบสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น เป็น โปรแกรมออกแบบบ้านได้ดี หรือจะไปใช้ ออกแบบครัวเรือน ออกแบบตึก ออกแบบอาคาร ออกแบบห้อง เพื่อใช้สอยในกิจการ หรือ สถานการณ์ ต่างๆ รวมไปถึงการ ออกแบบถุงพลาสติก ออกแบบเสื้อผ้า ด้านหน้าด้านหลัง ได้เป็นอย่างดี

           • LibreCAD2.0.10
            LibreCAD 2.0.10
            2016-04-19 18:20:52, View: 111, Category: กราฟิก และ รูปภาพ

            LibreCAD เป็นโปรแกรมออกแบบ วัตถุ 2 มิติ (2D) หรือเรียกว่า โปรแกรมวาดแบบ ก็ได้ สามารถใช้ออกแบบวัตถุ สื่งของ หรืออะไรก็ได้ที่ง่ายๆ อาทิเช่น กลไกของเครื่องจักรกล วิศวกรออกแบบสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น เป็น โปรแกรมออกแบบบ้านได้ดี หรือจะไปใช้ ออกแบบครัวเรือน ออกแบบตึก ออกแบบอาคาร ออกแบบห้อง เพื่อใช้สอยในกิจการ หรือ สถานการณ์ ต่างๆ รวมไปถึงการ ออกแบบถุงพลาสติก ออกแบบเสื้อผ้า ด้านหน้าด้านหลัง ได้เป็นอย่างดี

            • LibreCAD2.0.9
             LibreCAD 2.0.9
             2016-01-11 14:16:32, View: 121, Category: กราฟิก และ รูปภาพ

             LibreCAD เป็นโปรแกรมออกแบบ วัตถุ 2 มิติ (2D) หรือเรียกว่า โปรแกรมวาดแบบ ก็ได้ สามารถใช้ออกแบบวัตถุ สื่งของ หรืออะไรก็ได้ที่ง่ายๆ อาทิเช่น กลไกของเครื่องจักรกล วิศวกรออกแบบสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น เป็น โปรแกรมออกแบบบ้านได้ดี หรือจะไปใช้ ออกแบบครัวเรือน ออกแบบตึก ออกแบบอาคาร ออกแบบห้อง เพื่อใช้สอยในกิจการ หรือ สถานการณ์ ต่างๆ รวมไปถึงการ ออกแบบถุงพลาสติก ออกแบบเสื้อผ้า ด้านหน้าด้านหลัง ได้เป็นอย่างดี

             • Blender2.76
              Blender 2.76
              2015-10-14 18:59:14, View: 144, Category: กราฟิก และ รูปภาพ

              Blender เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างสรรค์งาน 3D คุณภาพสูงได้แบบฟรีๆ สามารถใช้ในการสร้างกราฟฟิคสามมิติได้สมบูรณ์แบบ สามารถนำไปใช้งานได้จริง สามารถสร้างภาพนิ่งสามมิติ, การ์ตูนอนิเมชั่นสามมิติ, หรือแม้กระทั่งนำไปใช้ในเกมส์สามมิติได้ด้วย โปรแกรมมีเครื่องมือตั้งแต่การสร้างโมเดล, การใส่วัสดุ, การจัดฉาก, การจัดแสง, การสร้างการเคลื่อนไหวของโมเดล, การเคลื่อนไหวของกล้อง เป็นต้น เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นสนใจในการสร้างงาน 3D

              • Odin Screen Capture9.8.4
               Odin Screen Capture 9.8.4
               2013-05-23 01:03:26, View: 666, Category: กราฟิก และ รูปภาพ

               ดาวน์โหลดโปรแกรมแคปภาพหน้าจอ สำหรับโปรแกรม Odin Screen Capture เป็นโปรแกรมที่จะช่วยแคปภาพหน้าจอหรือจับภาพหน้าจอนั้นเอง เป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบให้ใช้งานง่าย และยังสามารถตั้ง Hotkey ได้อีกด้วย และยังมีหมวดให้เลือกอีกด้วยเช่น ( แสดงหรือซ่อนหน้าจอ , การจับภาพหน้าจอด้านบนเดสก์ทอป , หน้าจอการตั้งค่าการแสดง , การจับภาพเต็มหน้าจอ ) ครับ นับว่าเป็นโปรแกรมแคปภาพหน้าจอหรือจับภาพหน้าจอที่ดีมากเลยครับ

               • Portrait Professional11.3.3
                Portrait Professional 11.3.3
                2013-05-19 10:03:18, View: 877, Category: กราฟิก และ รูปภาพ

                ดาวน์โหลดโปรแกรมตกแต่งรูปภาพ สำหรับโปรแกรม Portrait Professional เป็นโปรแกรมตกแต่งรูปภาพอีกโปรแกรมหนึ่งที่ถือว่าดีเลยทีเดียวครับ เราสามารถแก้ไขและตกแต่งรูปภาพของเราได้อย่างตามใจชอบ โปรแกรมใช้งานง่าย ใครๆก็สามารถทำได้ ไม่ว่าจะเป็น ( ลบสิว , ลบจุดด่างดำ , เปลี่ยนสีผม , ลบความมันบนใบหน้า , เพิ่มขนาดดวงตา ) และอื่นๆอีกมาก ที่โปรแกรมนี้สามารถทำได้ สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาโปรแกรมตกแต่งรูปภาพอยู่ โปรแกรมนี้อาจเป็นคำตอบให้ท่านก็ได้ครับ

                • Aurora 3D Animation Maker13.05.03
                 Aurora 3D Animation Maker 13.05.03
                 2013-05-13 07:06:07, View: 781, Category: กราฟิก และ รูปภาพ

                 ดาวน์โหลดโปรแกรมสร้างงาน 3D สำหรับโปรแกรม Aurora 3D Animation Maker เป็นโปรแกรมที่จะช่วยคุณสร้างสรรค์และออกแบบงานต่างๆในรูปแบบ 3D ยกตัวอย่างเช่น ( นามบัตร , การ์ด , โลโก้ , แบนเนอร์ , ภาพการ์ตูน ) และที่สำคัญไปกว่านั้น สำหรับใครที่ออกแบบไม่ค่อยเก่ง หรือ ไม่เป็น โปรแกรมได้มี Templates แถมมาให้ได้เลือกมากกว่า 200 รูปแบบเลยทีเดียว เราสามารถเอามาเป็นตัวอย่างในการสร้างงาน 3D ของเราได้อย่างง่ายดายเลยครับ สำรับใครที่กำลังมองหาโปรแกรมสร้างงาน 3D อยู่ แนะนำโปรแกรมนี้เลยครับ

                 • ACDSee Pro6.2.212.0
                  ACDSee Pro 6.2.212.0
                  2013-05-13 00:57:16, View: 867, Category: กราฟิก และ รูปภาพ

                  ดาวน์โหลดโปรแกรมจัดการรูปภาพ สำหรับโปรแกรม ACDSee เป็นโปรแกรมที่จะช่วยคุณบริการหรือจัดการรูปภาพนั้นเองครับ เป็นโปรแกรมที่นิยมใช้สำหรับถ่ายแบบหรือถ่ายรูปต่างๆ เพราะกล้องถ่ายรูปจะลิ้งค์เข้ามาหาโปรแกรมเมื่อถ่ายรูปก็จะขึ้นในโปรแกรมนี้ทันทีเลยครับ ถือว่าเป็นโปรแกรมช่วยจัดการรูปภาพที่ได้รับความนิยมมากเลยทีเดียวครับ

                  • FotoMix9.2.4
                   FotoMix 9.2.4
                   2013-05-09 19:04:28, View: 539, Category: กราฟิก และ รูปภาพ

                   ดาวน์โหลดโปรแกรมตกแต่งรูปภาพ สำหรับโปรแกรม FotoMix เป็นโปรแกรมที่จะช่วยคุณ ตกแต่ง แก้ไข้ เพิ่มตัด หรือตัดต่อรูป ได้อย่างตามใจชอบเลยครับ และยังโปรแกรมมีลูกเล่นอื่นๆอีกมากมายที่เราต้องลองด้วยตัวเอง เหมาะสำหรับคนที่อยากลองตัดต่อรูปหรือตกแต่งรูปด้วยตัวเองเพราะเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายและยังไม่ทำให้เครื่องช้าแถมเป็นโปรแกรมตกแต่งรูปภาพที่มีขนาดเล็กอีกด้วย นับว่าโปรแกรมที่ได้รับความนิยมมากเลยทีเดียวครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาโปรแกรมตกแต่งหรือแก้ไขรูปอยู่ แนะนำโปรแกรมนี้เลยครับ

                   • Sothink SWF Quicker5.5
                    Sothink SWF Quicker 5.5
                    2013-04-27 07:04:47, View: 1,277, Category: กราฟิก และ รูปภาพ

                    ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขไฟล์ SWF สำหรับโปรแกรม Sothink SWF Quicker เป็นโปรแกรมแก้ไขไฟล์ SWF หรือ Flash นั้นเองครับ โปรแกรมนี้สามารถแก้ไขและตกแต่งเพิ่มเติมหรือเสริมลูกเล่นต่างๆลงไปในงานชิ้นเดิมได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียว และยังสามารถสร้าง Flash ได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น ( วิดีโอแฟลช , ภาพเคลื่อนไหว ,  คลิปภาพยนตร์ , เสียงสตรีม ) โปรแกรมนี้ก็สามารถทำได้ และยังรองรับไฟล์ SWF ของ ( Flash V6, V7, V8, V9 (CS3) และ V10 (CS4) ) นับว่าเป็นโปรแกรมแก้ไขไฟล์ SWF ทีดีอีกตัวนึงเลยครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาโปรแกรมแก้ไขไฟล์ SWF หรือโปรแกรมแนวนี้อยู่ ลองดาวน์โหลดไปใช้งานดูเลยครับ

                    • 5DFly Photo Design4.1.42
                     5DFly Photo Design 4.1.42
                     2013-04-26 12:16:31, View: 756, Category: กราฟิก และ รูปภาพ

                     ดาวน์โหลดโปรแกรมสร้างการ์ด สำหรับโปรแกรม 5DFly Photo Design เป็นโปรแกรมที่จะช่วยท่านสร้างการ์ดต่างๆ ไม่ว่าจเป็นการ์ด ( ปฏิทิน, การ์ดอวยพร, ภาพงานแต่งงาน ) และอื่นๆอีกมากมาย เราสามารถนำรูปภาพของเรามาทำเป็นการ์ดต่างๆได้อย่าง่ายดาย เพียงแค่ไม่กี่คลิก และยังมีออฟชั่นในการตกแต่งภาพอีกด้วย เป็นโปรแกรมที่รวบรวมเอาทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัวเลยที่เดียวครับ และสำหรับท่านใดที่ออกแบบการ์ดไม่เก่ง โปรแกรนี้ก็มีแบบจำลองการ์ดให้เลือกมากมาย เพียงแค่เรานำรูปภาพที่เราต้องการมาใส่และเพิ่มข้อความโดนๆลงไป แค่นี้ก็ได้การ์ดในแบบต่างๆตามที่ต้องการแล้วครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาหรืออยากทำการ์ดเนื่องด้วยในโอกาศต่างๆ ลองดาวน์โหลดโปรแกรมนี้ไปใช้งานดูเลยครับ

1234